Medlemstallet øker år for år i Hamarpolitiets Pensjonistlag

Her kommer en situasjonsrapport fra Hamarpolitiets Pensjonistlag. Vi er et av seks pensjonist lag i Innlandet. Laget har 81 medlemmer, og medlemstallet øker år for år.

Pensjonistlaget har sitt månedlige kaffemøte på restauranten La Perla på Hamar. Godt besøkt. En sosial møteplass, med en hyggelig samtale og kaffe/noe å bite i.

Koronapandemien har nå i lang tid satt begrensninger for våre møter, vårt sosiale møtested. 

Pensjonistlaget arrangerer også interessant turer med program. Siste tur var august 21., og Roseslottet med utstilling oppe ved Holmenkollen, ble besøkt. 

Hver jul arrangerer vi julemiddag for våre medlemmer. Denne avholdes i Dragonen selskapslokale som eies av Vernepliktsverket i Hamar. Forholdet til Forsvaret er godt. 40 personer, medlemmer med ledsager hadde en fin førjulsaften, på vår julemiddag 3.12.21. God mat, musikalsk underholdning og en herlig atmosfære. Det var siste arrangement før nedstengning igjen (pga. koronapandemien.) Nå venter vi på «en ny tid», slik at vi kan gjenoppta lagets virksomhet.

Kåre Egil Roko

Leder av laget, Kjell Vidar Holmen, ønsket velkommen til julemiddagen.
Kos og hygge når Hamarpensjonistenes samles til fest.
Mange godt kjente i festlig lag.