Melding fra PF

Ved bekreftelse av nye medlemmer i PPF, vil det nå (i tillegg til mail til lokallaget og PPF),  sendes en e-post til medlemmet, med følgende tekst:

«Velkommen som medlem i Politiets Pensjonistforbund

Du er nå overført til Politiets Pensjonistforbund (PPF) avd [navn på avdeling] fra [dato]. Ditt medlemsnummer er [mnr PPF]. E-postadressen til ditt lokallag er: [e-post lokallag]. Du kan også kontakte ppf@pf.no<mailto:ppf@pf.no>.

Mvh

Politiets Pensjonistforbund