Mer lønn til pensjonistene

Nå har lønnsutbetalingen vår kommet for desember, attpåtil med lavt skattetrekk. Det betyr at vi alle har fått mer å rutte med denne måneden, men visste du at du nå også har fått enda mer!!

Fikk du med deg tidligere i år at Pensjonistforbundet ikke godtok regjeringens tilbud i vårt lønnsoppgjør, og at oppgjøret ble endelig vedtatt av stortinget? Kravet som dyktige fagfolk i Pensjonistforbundet hadde utarbeidet, og som SAKO (som PPF er medlem i) godkjente hadde nemlig en annen beregning enn det regjeringen hadde lagt opp til. I stedet for regjeringens regulering på 4,99% krevde vi 5,36% økning. 0,37% er ikke mye, og departementet problematiserte mulighetene for utbetalinger. Så i stedet for å komme med det med en gang har de utsatt det til nå i desember. Da er det ikke lett å oppdage for den enkelte mottaker.

Du finner det ikke på lønnsslippen din, du ser det ikke på kontoen, men hvis du går inn på NAVs sider om din egen pensjon vil du ser hva det betyr for deg. Kanskje ikke mye, men alle monner drar. Dette er jo også beløp som får helårsvirkning i 2022, og blir en del av den grunnlønnen din som skal oppjusteres i kommende år. Når du først er inne på pensjonsiden på NAV ser du også at reguleringen skjer både i grunnpensjonen og tilleggspensjonen vi har som medlem i SPK. 

Totalt utgjør endringen på 0,37% 650 millioner for landets 1 million pensjonister, og det er godt å ha forankring i SAKO og bidra til å gjøre en forskjell.

Egil Haaland – Forbundsstyremedlem Politiets Pensjonistforbund