Minneord – Terje Ødegård

En hedersmann er gått bort

Politimannen og fagforeningslederen Terje Ødegård døde 12.august 2018 , 74 år gammel. Han skal gravlegges ved Østre Aker kirke i Oslo onsdag 22. august.

Vi har mistet en markant personlighet og en svært dyktig tillitsmann.  Alle minnes ham med respekt, beundring og takknemlighet. Politi- og organisasjonsmannen, den engasjerte samfunnsborgeren, og fremfor alt det gode menneske, er ikke lenger blant oss. Vi visste at Terje var alvorlig syk og slik sykdommen tok tak i ham, var vi forberedt, men døden kommer alltid uventet.

Han begynte sin polititjeneste i Oslo i 1964, og ble fast ansatt som politikonstabel etter avlagt eksamen ved Politiskolen i 1966.

Terje begynte ved Piperviken politistasjon.  Et tøft møte med mye fotpatrulje i sentrum av Oslo.  Senere tjenestegjorde han ved Manglerud politistasjon, Kriminalavdelingen, UP og Kriminalpolitisentralen.

Men det var som sentral fagforeningsmann han fikk den lengste tjenestetiden.  Han ble valgt inn på et benkeforslag til styret i Oslo politiforening på deres årsmøte i Venstre hus i begynnelsen av 1970. Dette engasjementet førte til at han ble valgt som sekretær i foreningen i januar 1975.  Han deltok aktivt ved sammenslåingen av fagforeningene, PSO og Norsk Politiforbund i 1978. 1. november 1979 ble han valgt til forbundssekretær i NPF, en jobb han utførte samvittighetsfullt og med kunnskaper, fram til han ble valgt som formann på Landsmøtet i 1988.  Allerede i 1980 ble han foreslått som formann.  Terje arbeidet energisk for å samle alle fagforeningene under en fane.  I 1992 lykkes han med det og organisasjonen Politiets Fellesforbund så dagens lys da Lensmannsetatens Landslag gikk inn i forbundet.  Han ble forbundets leder fram til 2000.  Et verv han skjøttet til alles tilfredshet.  Han innehar hederstegnet fra Oslo politiforening, Norsk Politiforbund og han er æresmedlem i Politiets Fellesforbund.

Terje vokste opp på Hadeland.  Der traff han sin ungdomskjæreste Reidun,  De ble gift og fikk to barn, Lisbeth og Tormod. Han likte å jobbe, og bygde om og opp hytta ved Ransfjorden, der han trivdes på sin fritid.  Han hadde også overskudd til å være et aktivt medlem i Lions og han ble med i Den Norske Frimurerordningen der han fikk 10. grad.

Døden kutter brått et liv, men minnene om Terje kan ingen kutte brått over.  Ingen som har møtt ham, opplevd ham eller hørt om ham, vil glemme den solide støttespilleren, og det flotte menneske. Med Terje kom refleksjonen på agendaen, ekte nysgjerrighet som han hadde både på seg selv og andre.  Det skapte godt grunnlag for læring og utvikling

Vi som fikk gleden av å samarbeide med Terje og vært på turer og i lutefisklag sammen, har mistet en venn, kamerat og en klok samtalepartner.

 

Kjell R. Bjerke

Terje Ødegård bisettes onsdag 22.8 kl 14.00 i Østre Aker kirke i Oslo

Politiets Pensjonistforbund lyser fred over hans minne