Mossepensjonistene hedrer sin gamle politimester

Denne uken hedret Mossepensjonistene sin gamle politimester, Ivar Storm Salomonsen, med å få han i «glass og ramme» i Politihuset i Moss.

Av ulike grunner med bakgrunn i 2. verdenskrig var ikke Storm Salomonsen kommet opp på «politimesterveggen», men nå henger han der takket være et meget godt og positivt initiativ fra politipensjonistene.

Helge L. Jodalen har vært primus motor for prosjektet sammen med foreningens formann, Philip Bain. Foreningen inviterte til lunsj og i møtesalen i Politihuset i Moss var det «stinn brakke» av pensjonister som ville være med på avdukingen. Også Salomonsens to barn var til stede.

Hege L Jodalen ga en kort orientering og Ivar Storm Salomonsens liv og virke. Dev to barna takket for initiativet og fortalte kort om sin far. Tidligere politimester i Østfold, Otto Stærk, hilse på vegne av Norsk Politihistorisk Selskap og redaktør Jørn-Kr. Jørgensen orienterte kort om Salomonsen og takket for initiativet på vegne av Politiets Pensjonistforbund. «Politipensjonisten» dekker begivenheten i sitt juni-nummer og forteller mer om Salomonsen.

Politimester Ivar Storm Salomonsen er kommet i «glass og ramme» på «politimesterveggen» i Politihuset i Moss. Helge L. Jodalen hang opp bildet i nærvær av bl.a. Philip Bain – i midten – og Salomonsens to barn.