Møteplan for forbundsstyret i PPF

Styret i Politiets Pensjonistforbund har satt opp følgende møteplan for 1. halvår 2022:

  • 10. februar
  • 28.-30. mars
  • 10. mai 
  • 30. mai 
  • 31.5-1.-2.6 Ledersamling

Litt avhengig av pandemien vil styremøtene ble avholdt delvis på Teams og delvis ved fysisk møte.

Tid og sted for lederkonferansen vil bli avklart når vi ser utviklingen på den pågående smitten. 

Aktuelle saker etter hver forbundsstyremøte, vil bli referer på PPFs hjemmesider.

Styret i PPF har laget opp til fire styremøter og en ledersamling 1. halvår, men hele tiden er det løpende
kontakt med styremedlemmene. Dette bildet er fra sist høst umiddelbart etter avslutningen av Landsmøtet 2021. Det nyvalgte styret har sitt første styremøte før landsmøtesalen på Sundvolden er tom.