Nå skrives det bok om alle politiets kjøretøyer

Politipensjonist og medlem av Politiets Pensjonistforbund, tidligere stabssjef ved politiet i Trondheim, Magnar Skaret, holder nå på å skrive en bok om politiets ulike kjøretøyer. Boken har som formål er å samle en så fullstendig historisk oversikt som mulig over alle kjøretøy, hånddrevne, trukket av hest, rein eller hund og motordrevne kjøretøy som har vært brukt og som fortsatt brukes i politiet.

Hestetrukne kjøretøy av forskjellig slag brukt av ordensmakten er fra riktig gammelt av. Motorkjøretøy har vært brukt i politiet til transport siden begynnelsen av 1900-tallet. Oslo politikammer fikk f.eks. sine første biler tidlig på 1920-tallet. I dag er kjøretøyene i tillegg til transportmiddel også teknisk avanserte arbeidsplasser.

Prosjektet har også som mål å samle dokumentasjon om alle typer kjøretøy i politi- og lensmannsetaten og informasjon om bruken av kjøretøyene inkludert merke, fabrikat, teknisk beskrivelse, tekniske handbøker om tilgjengelig, registrerings opplysninger/registreringsnummer, brukt fra til, til hva og hvor.

Boken utgis av Norsk Politihistorisk Selskap som har som primært formål er å sikre politihistorien. I kjøretøyprosjektet vil forfatteren søke å dokumentere kjøretøyers betydning i utviklingen av norsk politi- og lensmannsetat, slik det ble gjort i forbindelse med boken om politiets sambandshistorie og som i boken om politiets tjenestevåpen. Også dem skrevet av Magnar Skaret.

Norsk Politihistorisk Selskap en ideell frivillig organisasjon som i hovedsak er avhengig av enkeltindividers interesse og arbeid. Personer med spesiell interesse for kjøretøyhistorien er velkomne til å ta kontakt med forfatteren, Magnar Skaret – mskaret@broadpark.no  Skaret er interessert i bilder, historier og informasjon knyttet til politiets kjøretøyer gjennom tidende.

Denne bilen ble brukt av Trafikkulykkeskommandoen- TUK – i Oslo. Den nye bokens målsetting er å fortelle om alle biler som har gått på to eller fire hjul i Politi-Norge.