Nå vil vi at du skal brøle høyt

Er du klar for Klimabrølet 2021?

Klimabrølet 2021
60.000 nordmenn deltok i Klimabrølet i 2019, var du ikke en av dem så får du en ny sjanse i år. (Foto: Klimabrølet.no)

Forbundsstyret har besluttet at Politiets Pensjonistforbund skal delta på Klimabrølet 2021. I samarbeid med Pensjonistforbundet legger vi ut denne informasjonen om prosjektet og vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn sine brøl.

Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening, med mål om å gi folkevalgte politikere kraft til å ta modige klimavalg, slik at global oppvarming kan begrenses til godt under 2 grader. 

Dette er anbefalinger fra Paris-avtalen og FNs Naturpanel. Alt vi mennesker er avhengige av – enten det er økonomiske eller frie goder – kommer til sjuende og sist fra naturen og et levelig klima. 

Fire år langt brøl

De folkevalgte er avhengig av støtte og samhold i befolkningen for å gjennomføre modige og langsiktige tiltak. Klimabrølet bidrar til å bygge oppslutning og samhold, ved å tilby en enkel, morsom og effektiv måte å engasjere seg på, for de mange som føler på et alvor i klimasaken. 

Et fire år langt brøl er målet med prosjektet. De digitale brølene skal spilles av i hele den neste stortingsperioden, gjennom en installasjon som har premiere 3. september foran Stortinget, og på nett.

For å lage et fire år langt brøl trengs over 2 millioner brøl. For å samle så mange brøl, må 1000 organisasjoner og bedrifter engasjeres til å brøle. Det er dette Politiets Pensjonistforbund har besluttet å være med på.

Bli med og lag verdens lengste brøøøøøøøøøøøøl!

Instruksjoner for å delta får du i denne videoen: