Nettverkets kontaktpersoner møtes i november

Forbundskontoret har tatt et foreløpig initiativ for å kunne gjennomføre en evalueringssamling for Politiets Pensjonistnettverks kontaktpersoner i løpet av høsten 2023 – som nedfelt i handlingsplanen. 

For å forenkle det praktiske arbeidet rundt samlingen er det bestilt rom og møterom for 15 personer i tiden 15.-16.11.23 på Thon hotell Oslo Airport. Program for samlingen utarbeides. Erfaringsoverføring og arbeidet som pågår i Agder vil være svært aktuelle temaer – og i tråd med handlingsplanen /landsmøtesak. I tillegg har HMS-ansvarlig i POD, Rune Pedersen, tidligere uttalt at dette er en samling og en arena som han gjerne vil delta på. 

Dette blir en viktig samling hvor Nettverkets kontaktpersoner får muligheter til å bli kjent, utveksle erfaringer og til å treffe Nettverkets nye kontakter opp mot PPFs forbundsstyre, Tone Aspheim og Anne Katrine Rambøl.

En egen invitasjon senders ut til Nettverkets kontaktpersoner.