Norges største politistasjon blir til virkelighet

Enhet sentrum er en av tre geografiske driftsenheter i Oslo politidistrikt. Nå totalrenoverer enhetens bygg i Hammersborggate hvor også Politidirektoratet i sin tid holdt til før de flyttet i eget bygg på Majorstuen. Bygget skal romme samtlige ansatte ved stasjonen når den er ferdig renovert en gang på vårparten 2023. 

Enheten som er landets største geografiske politidriftsenhet, har ca. 500 medarbeidere og er en sammenslåing av Norges to største politistasjoner – Grønland og Sentrum. Det er en rogalending, politiinspektør Tore Soldal, som leder virksomheten.

Bygget blir renovert i henhold til PODs nye arbeidsplasskonsept som innebærer at ingen skal ha faste arbeidsplasser og at det bare blir 80 prosent dekning i forhold til antall ansatte. Det har vært en rekke tellinger av hvor mange som befinner seg i bygget til ulike tidspunkter og det skal være rikelig med 80 prosent dekning.

Det ferdige produktet skal fremstå et mer moderne og hensiktsmessig bygg som skal være tilpasset de arbeidsrutiner stasjonen har.

Det er viktig for oss at «nybygget» fungerer og at det vil bidra til å opprettholde dagens gode produksjon av polititjenester. Enhet sentrum har ansvaret for ca. 12 prosent av alle straffesakene i Norge og omtrent like stor andel av PO-oppdragene i Norges hovedstad. Det vil derfor få store konsekvenser om bygget ikke fungerer optimalt i forhold til oppdragsløsningen når det er ferdig. 

Mange av Politiets Pensjonistforbunds medlemmer har gjort tjeneste enten ved Grønland eller Sentrum politistasjon. Nå er begge stasjonene en sagt blott, og nye «krefter og koster» har overtatt. Tiden står aldri stille.

Norges største politistasjon blir nå til virkelighet. Politiinspektør Tore Soldal fra Rogaland er sjef.