Politiets Våpen

Ny bok om politiets våpen

LANSERING AV BOKEN OM POLITIETS VÅPEN

Tirsdag 14.11.2017 kl. 17.00 – 1900 i Kripos nye lokaler. Inngang fra Nils Hansens vei 25.

Norsk Politihistorisk Selskap inviterer herved til medlemsmøte og lansering av boken «POLITIETS VÅPEN Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen».

Foruten medlemmene, inviteres andre så langt det er plass.

Av hensyn til sikkerheten, er det nødvendig med påmelding via www.nphs.no  eller på e-post til Norsk Politihistorisk Selskap, post@nphs.no innen 9. november.

Boken, en praktbok på 508 sider og mange bilder, omhandler våpen brukt i politi- og lensmannsetatens tjeneste.

Mer om boken i neste nummer av Politipensjonisten.

Program:
Tor-Geir Myhrer, professor ved Politihøgskolen – bruken av politiets våpenmakt før og nå.

 

Magnar Skaret, forfatter, og formann i NPHS – presenterer boken.

Boken bestilles på www.nphs.no , alternativt via e-post post@nphs.no .

Priser (som servicepakke innenlands):
Medlemmer: Kr 400,00 + emballasje, pakking og forsendelse Kr 525,00
Ikke medlemmer: Kr 500,00 + emballasje, pakking og forsendelse Kr 625,00

Ved direktesalg:
Medlemspris: Kr 400,00
Ikke medlemmer: Kr 500,00

Boksignering.