«Nyhetsbrevet» Historieglimt fra Norsk Politihistorisk Selskap

Her er en ny utgave av «nyhetsbrevet» Historieglimt fra Norsk Politihistorisk Selskap som publiseres via PPFs nettsider fordi PPF og Selskapet har en samarbeidsavtale om bl.a. utveksling av gjensidig informasjon.

Det er mange av PPFs medlemmer som også er medlemmer ov Norsk Politihistorisk Selskap, men det er også mange som ikke er. Vi vil oppfordre PPF-medlemmer til å melde seg inn i selskapet for å ta vare på fortiden for ettertiden. Foruten Historieglimt hver måned som kommer i eposten, utgir Selskapet Norsk Politihistorisk Årbok – en publikasjon på 198 sider – en gang i året. Årets bok foreligger om et par måneder, og sendes gratis i posten til medlemmer av Selskapet.