Nytt Årsskrift fra Norsk Politihistorisk Selskap

I disse dager foreligger Norsk Politihistorisk Årsskrift 2022 fra trykkeriet i Latvia.

Hovedartikkelen i årets bok er et opus om alle de gamle politistasjonene i Oslo, men også artikler om politifullmektig Slåtten (Politiskolen). Espeland fangeleir og det nye Justismuseet i Trondheim i tillegg til mye annet spennende. Medlemmer av Selskapet får skriftet i posten.

Redaktør Jørn-Kr. Jørgensen.

Andre kan melde seg inn ved å skrive til Norsk Politihistorisk Selskap, P.B. 2094 Vika, 0125 Oslo. Redaktør er Jørn-Kr. Jørgensen.

Norsk Politihistorisk Selskap er en av Politiets Pensjonistforbunds samarbeidsorganisasjoner.

Det koster kroner 200 pr. år å være medlem av Selskapet.