Nytt PPF prosjekt, Informasjons- og kommunikasjonstrategi

LM 2019 vedtok at PPF skal gjennomføre et prosjekt innen informasjon- og kommunikasjon med medlemmene for å vurdere mulighetene for om bladet og hjemmesiden kan utfylle hverandre bedre. Prosjektet sparkes i gang den 4.12. og avsluttes 31.3.2020. Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe og rapporterer til forbundsstyret.

Arbeidsgruppen består av; Magne Rustad PPF sekretær (leder), Bjørn Jensseter Oslo PPF og Erik Inderhaug Politiforum.

Referansegruppen består av medlemmene; Britt Mari Rolseth Trøndelag S, Jan Martin Skulstad Bergen og Hordaland, Hilde Nordlund PF kommunikasjons avdeling, Jørn-Kr. Jørgensen redaktør Politipensjonisten og Oddbjørn Olsen redaktør Hjemmesiden.

De som har innspill til arbeidet oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder Magne Rustad via epost eller telefon til kontoret eller til medlemmer av gruppene.