Om Seniordagene på Sæter Gård

Med stor interesse for seniorer og seniorengasjement har jeg lest Øyvind Røens innlegg i Politipensjonisten nr. 2 -2023 side 19. Igjen vil det bli arrangert et seniortreff og Øyvind går i bresjen for det.

Men godeste «seniorgeneral» Røen: I nest siste avsnitt gjør du en kardinalfeil. Du bringer det politiske aspektet inn i seniorsaken og ikke minst omtaler en organisasjon som ikke lengre eksisterer. En organisasjon som du sier noe om har en offerrolle som over mange år har levd sitt eget liv i etaten, men som et utvalg nedsatt for å se på dette forholdet konkludert klokkeklart at  «din organisasjon» Øyvind bør bytte navn noe den har tatt til etterretning og gjort – og takk for det.

Du nevner legalisering og kampen for legaliseringen. Dette er jo total skivebom. Vi som aldri valgte å bli med deg og dine i  det arbeidet som er gjort for det forebyggende rusarbeidet her til lands, er i dag rimelig fornøyd med valget vi gjorde, noen legalisering var det aldri snakk om.

Kjære deg Øyvind – du må snarest mulig bringe dette snakket ut av seniorsaken. Senior er senior, meget komfortabel med policyen som utvikler seg her til lands hvor det blir mer og mer stuerent å jobbe i samfunnet som senior. Jeg er engasjert kommunalt i psykiatrien. STORtrives. Har fortsatt masse å gi.

Lykke til i august på Sæter gård – men hold deg langt unna dette å bringe ruspolitikk inn i seniorsaken.

Ivar A. Solum