Pensjonister kan få forhandlingsrett

– Pensjonistene får nå utvidede muligheter til å påvirke regjeringen. Måten arbeidet nå legges opp på vil gi pensjonistenes organisasjoner mulighet til å påvirke arbeidet med statsbudsjettet på en helt ny måte. Dette er en mulighet som er få andre forunt, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Regjeringen foreslår å gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett om alle deler av statsbudsjettet som påvirker de eldres livsforhold.

Tajik tar sikte på dialog.

I Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at den vil gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett på andre områder enn reguleringen av pensjonene, og dermed mulighet til å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken. En redegjørelse om hvordan forhandlingsretten kan gjennomføres er nå oversendt Stortinget for behandling.

Statsråden påpeker at prosessen som nå lages for pensjonistene, er skreddersydd for at deres forslag skal følge arbeidet med statsbudsjettet. De får muligheten til å komme med innspill til politisk ledelse i alle departement som har ansvar på områder der de har forslag. Det betyr at arbeidet i den lokale pensjonistforeningen nå kan løftes helt til de relevante statsrådene og budsjettforhandlingene til regjeringen.

– Noen kan sikkert stille spørsmål ved at en gruppe i samfunnet får denne typen mulighet. Men for Regjeringen er dette en tydelig prioritering av en gruppe som blir stadig større, og som trenger ny politikk i en fremtid hvor vi skal leve lengre og flere av samfunnets tilbud må rette seg mot aktive eldre som ønsker økt livskvalitet, sier Hadia Tajik.

Arbeidet vil foregå ved at det innføres flere faste årlige møter med pensjonistenes organisasjoner om statsbudsjettet, med et oppstartsmøte på høsten, møter i desember og mars og et avsluttende møte i mai. Møtene vil dermed følge den årlige budsjettprosessen, og vil gi pensjonistenes organisasjoner en forsterket mulighet til å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken. Det kan være alt fra en styrking av det lokale eldrerådet, til innføring av den kulturelle spaserstokken. Regjeringen tror at det er eldre selv som vet best hva som skal til for at man kan leve aktive og gode liv, hele livet.

– Jeg tar sikte på en god dialog med pensjonistenes organisasjoner om dette, slik at vi kan styrke samarbeidet om en god eldrepolitikk, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.