Pensjonister – og med dem mange politipensjonister – hevet stemmen foran Stortinget

Om lag tusen pensjonister møtte frem og satte tydelig preg på Eidsvolls plass foran Stortinget 7. juni i år. Appeller fra politiske partier og Pensjonistforbundets samarbeidende organisasjoner ble møtt med applaus og jubel fra de mange fremmøtte.

Mange av pensjonistene holdt plakater med budskap som «LEI AV Å TAPE INNTEKT», «GI OSS FORHANDLINGSRETT», «VI VIL BLI VERDSATT», «NEI TIL PENSJONSRAN», «ANSTENDIG PENSJON FOR ALLE», og «MINSTEPENSJON OVER FATTIGDOMSGRENSEN».

Bak markeringen sto Pensjonistforbundet og alle SAKO-organisasjonene, med 270.000 medlemmer bak seg. Politiets Pensjonistforbund er med i SAKO-samarbeidet.

I sin introduksjon sa pensjonistforbundets generalsekretær Arne Halaas at over 17.000 personer har signert Pensjonistforbundets opprop om å gi minstepensjonistene et ekstra løft, og gi pensjonistene hele etterslepet fra i fjor.

– Vi er samlet her for å protestere mot årets trygdeoppgjør. Regjeringa snyter pensjonistene for to milliarder kroner. Det er penger som pensjonistene egentlig skulle få i fjor, og som det derfor skulle ha vært kompensert for i år. Det ble strøket, og det er vi skuffet over, sa Halaas.

Appeller ble holdt av forbundsleder Jan Davidsen, Bjørnar Moxnes (Rødt), Sara Bell (SV), Sylvi Listhaug (Frp), Olaug Bollestad (Krf), Egil Haaland (Politiets Pensjonistforbund), Tore Haugland (Telepensjonistenes forbund), Harald Bjørløw (pensjonerte lærere og førskolelærere) samt Turid Schuller Sølland (Landsforbundet for offentlige pensjonister, LOP).

Forbundsleder Jan Davidsen sa i sin appell at Pensjonistforbundet vil ha en regulering av pensjonene om lag som lønnsveksten.

– Vi har ikke to tredjedeler prisvekst i samfunnet. Vi har full prisvekst som alle andre, og vi må få den samme økonomien for å kunne håndtere det, sa Davidsen.

Et hovedpoeng i mange av appellene var at regjeringen ikke vil gi pensjonistene hele det etterslepet de har krav på etter fjorårets trygdeoppgjør – rett og slett fordi den forrige regjeringen bommet på antagelsen om lønnsveksten i fjor.

I Stavanger og Trondheim ble det arrangert lignende markeringer som i Oslo.

Politipensjonistene var med da landets pensjonister hevet stemmen utenfor Stortinget 7. juni 2022.