Pensjonistforbundet er på offensiven

I dag har det vært Landsstyremøte i Pensjonistforbundet. Politiets Pensjonistforbund er representert i Pensjonistforbundet med forbundsleder Bjørn Egeli som deltok i nevnte møte.

På agendaen stod bl.a. organisering av samarbeidsutvalg, foreløpig regnskap for 2021, Handlingsplan for 2022, krav til Statsbudsjettet 2023 og mat til eldre var noen av temaene.

Dette viser at Pensjonistforbundet med Jan Davidsen i spissen er på offensiven og er tidlig ute for å sikre pensjonisters rett og rettigheter – så også politipensjonistene. PPF samarbeider med Pensjonistforbundet på ulike måter, bl.a. ved at PPF som sagt er representert i Pensjonistforbundets landsstyre med forbundsformannen Bjørn Egeli og gjennom samarbeidsorganisasjonen SAKO hvor flere ulike pensjonistforbund er med.