Pensjonsoppgjøret

PPF hovedkrav i pensjonistoppgjøret var fjerning av underreguleringen på 0,75 % og få tilbake forhandlingsretten med staten.

PPF har en samarbeidsavtale med flere andre pensjonistorganisasjoner, hvor det store Pensjonistforbundet er hovedaktøren. Les deres kommentarer til pensjonistoppgjøret her

https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter