Politiets medalje for internasjonal tjeneste med laurbær til Oddmund Dahle

Nylig ble politipensjonist Oddmund Dahle medlem i et meget celebert selskap; han fikk Politiets medalje for utenlandstjeneste med laurbær.

Medaljen gis til dem som har vært i utenlandstjeneste i mer enn 60 måneder akkumulert tjeneste. Dahle har 72 måneder – 6 år – med variabel tjeneste fra Interpol i Paris og som nordisk sambandsmann i Pakistan. Oddmund Dahle har ellers vært mesteparten av sin tjeneste ved Kripos (30 år).

Som pensjonist engasjert seg i bl.a. politihistoriske spørsmål. Det var Ingrid Dagestad ved Politidirektoratets internasjonale avdeling som delte ut medaljen.

Oddmund Dahle fikk medaljen av Ingrid Dagestad som leder Internasjonal avdeling i Politidirektoratet.