Politiets Pensjonistforbund har flere samarbeidsavtaler

Politiets Pensjonistforbund har gode samarbeidsavtaler med Politidirektoratet, Politiets Fellesforbund, SAKO/Pensjonistforbundet og Norsk Politihistorisk Selskap – med ulikt innhold, men viktige for forbundet. 

Politidirektoratet bidrar i første rekke med avgjørende økonomisk støtte til PPF, men sitter også på løsningen eller del av løsningen til noen av våre nåværende utfordringer på bygg og lokal økonomisk støtte.  

PPF har kontor hos Politiets Fellesforbund i Nydalen – i Gjerdrums vei 4. Vi får god økonomisk støtte av dem – men også nyttig og god kontorstøtte og hjelp til ulike ting.  

Pensjonistforbundet med sin leder Jan Davidsen er en maktfaktor i samfunnet med sine 250 000 medlemmer og har mange svært dyktige ansatte innenfor saksområder som PPF også nyter godt av. 

Avtalen med Norsk Politihistorisk Selskap er i hovedsak å sikre politihistorien for fremtiden – noe som også er verdifullt og viktig. Derfor gjengir vi fra tid til annen Selskapets nyhetsbrev på våre hjemmesider.

Dette samarbeidet – som vi er både glade og takknemlige for og over – fortsetter i 2022 til PPFs beste og til medlemmenes gavn.

PPF har et meget nært og nyttig samarbeid med Pensjonistforbundet – særlig med formannen Jan Davidsen – t.v. – her sammen med forbundsleder Bjørn Egeli på PPFs Landsmøte 2021. Samarbeidet går først og fremst gjennom samarbeidsorganet SAKO hvor flere pensjonistorganisasjoner er representert.
Politiets Pensjonistforbund har kontorer på samme sted som Politiets Fellesforbund i Gjerdrums vei 4. De to formennene – Sigve Bolstad og Bjørn Egeli – samarbeider godt om ulike prosjekter.
Samarbeidsavtalen med norsk Politihistorisk Selskap her representert ved formenmnen, tidligere ass. politidirektør Vidar Refvik, handler bl.a. om å sikre politihistorien for fremtiden.