Politiets Pensjonistforbunds høringssvar på eldreombud

Politiets Pensjonistforbund har utarbeidet et høringssvar på opprettelse av eldreombud.  Saksbehandlere fra forbundsstyret

har vært Kjell Fagerlid og Egil Haaland.  Høringssvaret er nå sendt til Pensjonistforbundet som vil innarbeide dette i sitt svar

til departementet.

Politiforbundets høringssvar, november 2019