Politiets Pensjonistnettverk ruller videre – kontaktlisten er nå oppdatert med nye navn

Vi skriver mai-måned på kalenderen, og Politiets Pensjonistnettverk ruller videre til glede og nytte og oss politipensjonister. Vi har nå lagt ut en oppdatert kontaktliste på hjemmesiden under fanen «Pensjonistnettverket». Det er bare å ta kontakt.

På den oppdaterte listen er noen navn borte og nye navn er kommet til. Slik vil det alltid være i en dynamisk organisasjon; ting forandrer seg. Og selv om noen kontakter ikke står på listen lenger, er det nye kolleger som er villige til å hjelpe og rekke en støttende hånd til de kolleger som har behov og sier fra.

I sommermånedene – som vanligvis er stille – er det fullt mulig å ta kontakt for å slå av en prat, foreslå et møte for en kopp kaffe, et besøk eller be om hjelp med en praktisk oppgave. Det handler om å være noe for noen.

Du finner den oppdaterte listen på distriks- og kontakt personer under fanen «Pensjonistnettverket»
på PPFs hjemmesider.