Politiets Pensjonistnettverk skolerer seg

Det er like nyttig som hyggelig å komme sammen og snakke om erfaringer innenfor Politiets Pensjonistnettverk som i to dager har hatt en konferanse på Gardermoen.

Nettverkskontakter og andre fra både sør og nord var til stede og ga til beste av sine erfaringer innenfor Nettverket. En del av konferansen var gruppearbeid – bildet – og kloke forslag kom frem. Vi nærmer oss jul, og Nettverket fungerer gjennom hele julen.

Nettverksmedarbeiderne er flotte folk.