Politiets Pensjonistnettverk

Under PPFs landsmøte i Bodø i sommer gikk Martha Kalland ( midten) av som styrets kontaktperson for Politiets Pensjonistnettverk. Under et styremøte i PPF nylig ble Tone Aspheim (t.v.) og Anne Katrine Rambøl (t.h.) oppnevnt som nye kontaktpersoner, og i dag hadde de «overleveringsmøte» i PPFs lokaler i Nydalen i Oslo.

Politiets pensjonistnettverk fungerer godt innen Politiets Pensjonistforbund, og når høstsemesteret nå står for døren er det grunn til å revitalisere arbeidet i lag- og foreninger. Det er lagt opp til en samling for Nettverkets ledere i midten av november på Gardermoen, men arbeidet ut over landet foregår uavhengig av dette.

Det er alltid kolleger som trenger en hjelpende hånd, noen å snakke med – eller som gjerne drikker en kopp kaffe sammen med en representant for Politiets Pensjonistnettverk.

(Liste over kontaktpersoner innen Nettverket finnes under «fanen» Politiets Pensjonistnettverk på forsiden av denne Internettsiden.)