Politihøgskolen «feirer» 100-årsjubileum med bok: «Kunnskap for et tryggere samfunn»

Politihøgskolen har aldri fått feiret sitt 100-årsjubileum på en skikkelig måte pga. Covid19. Flere arrangementer er avlyst, men nå kommer det en bok som drøfter hvilken rolle Politi(høg)skolen har spilt, og kan spille, med tanke på å sikre tryggheten i samfunnet vårt.

«Kunnskap for et tryggere samfunn» er Politihøgskolens motto. I denne boka med samme tittel som mottoet gjøres om til et spørsmål og 21 forfattere ser nærmere på politiutdanningens 100-årige historie. Redaktører er Hjørdis Birgitte Ellefsen, Vanja Lundgren Sørli og Marit Egge.

Med utgangspunkt i et hittil uutforsket kildemateriale, undersøker forfatterne hva slags aktører, interesser og ideologier som har formet politiutdanningen. Hvem har vært politiutdanningens målgruppe? Hva slags fag og ferdigheter har politistudentene blitt undervist i? Og hvilke kunnskaps- og læringssyn har politiutdanningen basert seg på? Boka viser hvordan politiutdanningen har utviklet seg som et resultat av skiftende interesser, verdier, ideologier og kunnskapssyn. 

I sum gi boka grunnlag for en dypere og bredere forståelse av hvilken rolle politiutdanningen har spilt i formingen av politiet, både som profesjon og som samfunnsaktør.

Boka handler om norsk politiutdanning 1920-2020 og byr på ny kunnskap og tankevekkende perspektiver for alle som er opptatt av politiets historie og samfunnsrolle. Derfor er den også midt i blinken for norske politifolk og Politiets Pensjonistforbund medlemmer.

En splittet ny bok om politiutdanningen i Norge
forligger i midten av november.