Politimedaljen med laurbær til Oddmund Dahle

Medlem av PPFs Hederstegnsutvalg, pensjonert politiavdelingssjef Oddmund Dahle, ble ved åpningen av Norsk Politihistorisk Selskaps årsmøte 8. september i år tildelt Politimedaljen med laurbær. Det var ass. politidirektør Håkon Skulstad som stod for utdelingen.

Oddmund Dahl har i mange år vært knyttet til Kripos; ikke minst som narkotikasambandsmann i Pakistan. Oddmund er egentlig utdannet telegrafist i tillegg til å være politimann, og har gjort mange reiser på «de syv hav».

Etter at han gikk av med pensjon, har han vært sekretær og daglig leder for Norsk Politihistorisk Selskap (PPFs samarbeidende organisasjon) og har utført et meget stort og godt arbeid for å ikke bare ta vare på politihistorien, men for å holde den levende i samfunnet.

Vi gratulerer kollega Oddmund med medaljen!

Ass. politidirektør Håkon Skulstad overleverte Oddmund Dahle Politimedaljen med laurbær.-