Politimedaljen med laurbær til redaktør Jørn-Kr. Jørgensen

Ved en svært hyggelig begivenhet i Politidirektoratet fredag 10. februar, fikk politipensjonist og redaktør Jørn-Kr. Jørgensen tildelt Politimedaljen med laurbær av ass. politidirektør Haakon Skulstad. Til stede var også pensjonert ass. politidirektør Vidar Refvik, leder for PODs Internasjonale avdeling, Ingrid Dagestad og pensjonert politiavdelingssjef Oddmund Dahle.

Jørgensen får medaljen for sitt arbeid med formidling av politiets historie og får arbeid med bøker og publikasjoner knyttet til ulike sider ved politiets virksomhet. Han har skrevet flere bøker og vært aktiv i Norsk Politihistorisk Selskap siden begynnelsen.

Blant Jørgensens mest omfattende bøker hører «Trøster og tyrann»- boken om Møllergaten 19 og «Politinotater» – boken om Oslo Politidistrikt i 270 år. Han har også skrevet heftet «Vi hadde andre drømmer» -om Oslopolitiet i 2. verdenskrig.

Jørgensen har arbeidet mye med politiet og krigen, spesielt i forhold til konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen hvor 271 politifolk fra hele landet satt fengslet under annen verdenskrig. Han har også i flere år vært reiseleder til ulike konsentrasjonsleire i Europa – fortrinnsvis i Krakow og Berlin – for skoleelever, men også for mindre grupper av politifolk og andre.

Jørgensen fikk overlevert Politimedaljen med laurbær av ass. politidirektør Haakon Skulstad.