Politinettverket er viktigere enn noen gang

Må si som Leif Juster: «Mot normalt.» Ja i 1 år og 11 måneder nøyaktig på dagen, har tilstanden verden over vært unormal. Vi har spritet hender, holdt meter’n, fått opptil tre vaksiner, holdt oss hjemme for oss selv og testet oss for å se om smitten har tatt tak i oss. Unormale dager for oss alle sammen. Vi har levd med frykt for å bli skikkelig sjuke.

Nå føler alle sammen en stor lettelse. Bort med munnbindet og meter’n! MEN – til dere som jobber i Pensjonistnettverket vårt: Vis fortsatt omtanke for de av våre medlemmer som virkelig har bidratt for å holde smitten borte/nede. Det er godt å snakke med en kollega og få sagt noe om epoken i livet som har vært slitsom og skremmende. Nesten to år i frykt! OBS: det er fortsatt mye smitte blant befolkningen og det er ingen skam i å benytte munnbind når man skal f.eks. i butikken eller på en konsert.

Nettverksmedarbeiderne i de to foreningene i Trøndelag har de siste to månedene gjort et krafttak når det gjelder å bry seg – de har ringt og snakket med kolleger og spurt om hvordan de har det. Nettverket har vært ute med tilbud om å yte en håndsrekning om ønskelig. Stor glede og takknemlighet har vært en gjennomgående respons.

Kontaktpersonen vår, Gunn Helen Grandell, gjennomførte en samling for alle medarbeiderne i nettverkene våre 27.1.2022 – en dag med informasjon og motivasjon for å fortsette det viktige arbeidet nettverkene utfører. Arbeids-oppgaver ble der og da fordelt blant medarbeiderne. 

Jeg er nettverksmedarbeider i vårt lokale nettverk og har følt takknemlighet over å ha fått lov til å inneha en så viktig oppgave i egen forening. Før jul og nyttår gjennomførte vi en rekke henvendelser til de eldste og de som bor for seg selv.

Som kontaktperson for nettverkene i Forbundsstyret i PPF oppfordrer jeg alle kontaktpersoner i de 12 politidistriktene/særorganene om å gjøre en ekstra innsats i tiden framover. Ta en titt i medlemslistene! Ring til de som dere ikke har hatt kontakt med på en stund. Slå av en hyggelig prat!

Martha Kalland

F.v.: Berit W. Hilmarsen, Toril Olsson, Sissel Hanssen og Martha Kalland
meter’n er opphevet!
Bruk munnbind der du er usikker eller er redd for å bli smittet.