Politipensjonist med stor skrivekløe

I disse dager fortsetter politipensjonist Magnar Skaret i Trondheim med sin bok om politiets kjøretøyer fra A til Å så og si.

Skaret har tidligere skrevet flotte bøker om politiets samband og politiets våpen, og denne boken er den tredje i en flott serie. Vi nøler ikke med å kalle Skarets bøker for informative praktbøker som burde finnes i ethvert politihjem.

– Det tar tid å skrive bøker, sier Skaret som også forteller at han har fått mye stoff fra venner og kolleger over hele landet. Men jeg vil gjerne ha flere bilder og opplysninger om biler og andre transportmidler brukt i politiets tjeneste.

Har du bilder og info, så skriv direkte til mskaret@broadpark.no Det er Norsk Politihistorisk Selskap som er skarets oppdragsgiver og som utgir de nevnte bøkene.

Magnar Skaret vil gjerne ha flere bilder og opplysninger om politiets ulike kjøretøyer.