Politipensjonisten 2-2022 på vei ut i posten

Bladet Politipensjonisten 2-2022 er nå på vei ut i posten til samtlige medlemmer av Politiets Pensjonistforbund.

Bladet inneholder stort og smått innen PPF – bl.a. et intervju med Bente Markhus fra Steinkjer og med Else Vassend fra Oslo. Politipensjonisten inneholder også flere sider med stoff fra PPFs lederkonferanse på Gardermoen i begynnelsen av juni.

Får du ikke bladet tilsendt, må du ta kontakt med oss slik at vi kan oppdatere våre utsendelseslister.

Du kan også lese bladet under fanen «Politipensjonisten» på våre hjemmesider – politipensjonisten.no