Politipensjonisten 3-21 på vei til postkassene

Politipensjonisten 3-21 er nå på vei ut i postkassene til PPFs ca. 4 500 medlemmer. Se egen linkfane til selve bladet for de som vil lese det på nett.

Magasinet inneholder stort og smått – bl.a. et intervju med Bjørn A. Paulsen som er både politimann, snekker og karttegner, med Roar Selvnes som realiserte sin drøm og kjøre seg et flott småbruk i Vikebukt utenfor Molde. Det er en artikkel om Amund Feste som var politioverbetjent i Bergen, og Martha Kalland skriver om stor aktivitet i Trøndelag. Det er også artikler om det kommende Landsmøtet på Sundvollen m.m. Alt i alt et leseverdig og spennende blad for norske politipensjonister.

Politipensjonisten Nr. 4 – 21 er i produksjon, og vil for en stor del inneholde stoff fra Landsmøtet i oktober 2021. Det vil være i postkassene rundt slutten av november – følg med!