Politipensjonisten 4-2021

Politipensjonisten 4-21 skal nå ha nådd alle medlemmenes postkasser. Har du ikke fått bladet i løpet av noen dager, må du ta kontakt med oss.

Du kan også lese bladet på denne nettsiden ved å gå inn på fanen øverst i det blå feltet og klikke deg frem.

Forsidebildet er tatt av politipensjonist Stein Bekkevold, Oslo.

God fornøyelse!