Politipensjonisten 4 – 2023 ute i postkassene

Bladet Politipensjonisten som alle medlemmer av PPF får i sin postkasse, er nå ute i det ganske land.

Bladet inneholder stoff om vår organisasjon og portrettintervjuer med noen av våre medlemmer.

Vi oppfordrer alle til å sende inn stoff eller komme med ideer til reportasje og artikler. Politipenbsjonisten er PPF fremste og beste informasjonsorgan. Vi vet at bladet leses med interesse.

Nr. 1 – 2024 kommer i mars.