Politipensjonistene har mange i ryggen

Politiets Pensjonistforbunds medlemmer har mange, nesten «usynlige», folk i ryggen. To av dem er Ellen Linden Døvigen og Heidi Bjørkedal.

Ellen arbeider med forsikringsspørsmål – for at alle politipensjonister som på en eller annen måte er knyttet til PF-forsikring får best mulig tilbud til best mulig premie. Heidi Bjørkedal – som er markedsansvarlig i Politiets Fellesforbund arbeider bl.a. med ulike merkantile tilbud til både PFs og PPFs medlemmer.

Som de aller fleste vet, har medlemmene av PPF tilgang til de samme merkantile tilbud som PFs medlemmer – altså ingen endring på det når man går over fra PF til PPF. 

Alle tilbudene er tilgjengelige gjennom denne nettsiden eller på PFs nettside – www.pf.no

Ellen Linden Døvigen og Heidi Bjørkedal sammen med forbundsleder Bjørn Egeli i Landsmøtesalen
under landsmøtet i sommer på Sundvolden Hotell.