Politipensjonistene i Vestfinnmark har hatt en fantastisk tur til Magerøya, og rapporterer til kolleger i Norge

Vi gjengir her i sin helhet Fred Davidsens inntrykk fra turen med Politiets Pensjonistforening i Vestfinnmark slik vi fikk det i mailen. vi oppfordrer andre foreninger- og lag til å sende oss rapporter fra sine turer enten det er i øst, vest, nord eller syd for publisering enten på nettstedet politipensjonisten.no 8som her), på vår Facebokside eller i Politipensjonisten. La oss knytte PPF sammen og møte hverandre.