Politipensjonister i PPF Trøndelag nord bistår Steinkjer kommune

Fra PPF Trøndelag nord er det mottatt en artikkel som er sakset fra «Trønder-avisa»  om en flott innsats fra politipensjonister.  Innlegget er innsendt av Forbundskasserer Per-Kåre Strand.

Les mer….