Politipensjonistnettverkets kontaktpersoner møtes til evaluering og faglig påfyll

I kommende uke møtes representanter for Pensjonistnettverket til evaluering og informasjon i Oslo. To dager er avsatt for erfaringsutveksling, foredrag og faglig påfyll. Evaluringsmøtet skulle ha vært gjennomført for lenge siden, men på grunn av Covid 19 har det først nå latt seg gjøre.

Pensjonistnettverket har vært i drift under hele pandemien. Kontaker er tatt både telefonisk og annet, og kolleger som har hatt behov for hjelp har møtt og fått «en utstrakt hånd». At dette arbeidet både er meningsfyllt og nyttig, er det ingen tvil om.

Som foredragsholdere deltar Erik Torjussen med foredraget «Direktøren som drakk for mye» og noe senere foredrar Steinar Mundal over emnet «Ingen er bare den du ser».

Det er tvingende nødvdendig at Pensjonistnettverkets kontaktpersoner kommer sammen, snakker sammen, utveksler erfaringer og får påfyll for å kunne gjøre en best mulig jobb ute i politidistriktene. Det er Forbundsstyret i PPF ved kontaktperson Martha Kalland som har ansvaret for denne samlingen.

Pensjonistnettverket er en del av Politiets Pensjonistforbund – PPF.