PPF arrangerer økonomiseminar i mars 2023

Det er viktig for Politiets Pensjonistforbund og PPFs tillitsmenn at kravene til regnskap i forhold til mva. kompensasjon og årsmøtedokumentasjonen ellers er på plass. Dette vil gi foreninger og lag en årlig inntekt og det er også viktig for PPF at årsmøtedokumentasjonen er tilfredsstillende i forhold til vedtektene, da PPFs revisor tar stikkprøver på hvordan lagene/foreningene driftes.

Videre ønsker PPF en dialog med tillitsmenn om hvordan en ser på sentral innkreving av kontingent og lokal føring av medlemsregisteret. Dette er en direkte følge av vår revisors anbefaling om hvordan dette skal føres, noe som han etterprøver med omfattende stikkprøver.

PPF har derfor invitert til Seminaret i PFs lokaler i Nydalen, hvor også PPF har tilhold, i tidsrommet onsdag 15. – til torsdag 16. mars.  

På programmet står bl.a. en bolk på to timer med Statens pensjonskasse. Dette fordi vi får svært mange henvendelser om pensjon. Hensikten med dette er å gjøre våre medlemmer bevisste på de valg de tar slik at de ikke går i pensjonsfeller. Vi understreker at dere kun skal bringe bevisstgjøring med dere tilbake til medlemmene. Den enkelte må selv undersøke sin situasjon.

I en egen, kort bok vil redaktøren snakke om Politipensjonisten, Facebook og hjemmesidene våre – og foreningenes/lagenes bruk av disse kommunikasjonsplattforemene.