PPF er på Facebook

PPF har nå aktivisert sine Facebooksider og forsøker å være tidsaktuelle i forhold til det som skjer i organisasjonen, men også hva som rører seg blant norske politipensjonister. Vi oppfordrer deg til å følge med.

Våre FB-sider har 338 følgere. Vår organisasjon har nesten 4 500 medlemmer. Mange av dem er på Facebook. Vi vil oppfordre deg til å legge til «Politiets Pensjonistforbund» som venn på dine Facebooksider – i din profil.

Vi vil også oppfordre deg til å bidra med stoff. Send det til jornjoer@gmail.com – så skal vi eventuelt redigere og fikse på det slik at det kan presenteres for en større leserskare. Å holde kontakt med medlemmene er noe av det viktigste PPF kan arbeide med i tillegg til de punktene som er nedfelt i den nyreviderte Handlingsplanen.

Det er Jørn-Kr. Jørgensen som redigerer både www.politipensjonisten.no og PPFs Faceboksider.

PPF er på Facebook. «Legg oss til som venn på din Facebokside», er vår oppfordring.