PPF har fått merverdikompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet – lag- og foreninger får penger

Politiets Pensjonistforbund er underrettet om at forbundet er innvilget merverdiavgiftskompensasjon for regnskapsåret 2020 – og for de underliggende ledd (våre lag og foreninger) som har valgt å være med på ordningen.  

Året 2020 var et år preget av pandemi, noe som gjorde sitt til at driftsutgiftene til PPF og lag- og foreninger var lavere enn normalt. Av den grunn har mange valgt å avstå fra å være med på ordningen denne gangen. Alle søknader er innvilget.

PPFs kasserer fordeler midlene i løpet av desember, slik at tallene blir ført på riktig år i regnskapet, både for PPF og lagene- og foreningene.