PPF-landsmøte på Sundvolden

Landsmøte i Politiets Pensjonistforbund avholdes på Sundvolden Hotel i Buskerud i tidsrommet 19.-21. oktober.

Sundvolden Hotell er godt kjent for mange av PPFs medlemmer fra tidligere; både landsmøter og kurs har vært gjennomført på hotellet. Vi vet alt vi kommer til et sted med både kvalitet og klasse både hva gjelder møtesal, rom og mat. Et landsmøte i PPF er alltid spennende, og mange aktuelle saker står på agendaen, bl.a. valg m.m.

Landsmøtet består av valgte representanter fra PPFs lag og foreninger. I tillegg kommer foredragsholdere og gjester.

Fra sentralt hold I PPF gleder vi oss til å treffes igjen, samtidig som vi har en anelse om hvor mye både tidligere og nye representanter gleder seg til å møtes. Vel møtt!

Sundvolden Hotell ligger vakkert til på Ringerike.