PPF med ledersamling i mai-juni 2022

Mellom hvert Landsmøte arrangerer PPF en Ledersamling. Denne er i år lagt til et hotell på Gardermoen i tidsrommet 31. mai til og med lunsj 2. juni.

Det er bestilt møterom og overnatting med full pensjon for inntil 65 deltakere med oppstart til lunsj tirsdag 31.5 – til og med lunsj 2.6. I tillegg er det bestilt møterom og overnatting for styret med oppmøte til lunsj mandag 30.5. – slik at det gjennomføres et styremøte i forkant av Ledersamlingen. 

PPF sentralt har tatt utgangspunkt i 41 lokallagsledere, ni forbundsstyremedlemmer, tre fra Kontrollnemda, tre fra Hederstegnutvalget, tre fra Valgkomiteen og redaktøren av «Politipensjonisten». I tillegg kommer to medlemmer fra Organisasjonsutvalget og lederen av Belønningsutvalget. To-tre rom satt av til eventuelle andre gjester. Vanligvis møter ikke samtlige lokallag, eller utvalgsmedlemmer, men det vil bli rom for alle. 

Innkalling sendes til lag- og foreninger og andre i månedsskiftet februar/mars. – Tema- og innhold i samlingen er foreløpig ikke klart, men det arbeides med dette, og Organisasjons-utvalget har lagt frem et forslag til diskusjon.

Vi hadde et flott Landsmøte på Sundvollen siste høst, og vi både gtror og håper på en god samling på Gardermoen i mai/juni.

Organisasjonsutvalgets leder, Egil Haaland, har lagt frem flere ideer til tema for Ledersamlingen
på Gardermoen 2022.