PPF øker ikke den sentrale kontingenten

Landsmøtet fastsatte kontingent for landsmøteperioden under Landsmøtet på Sunndvolden. Forbundets økonomi er god og forbundsstyret ser ikke noen grunn til å øke den sentrale kontingenten på nåværende tidspunkt. 

Det har vært mange henvendelser om hvordan kontingent for ektefelle/partner skal være. Dette er det ulik praksis på i lokallagene. Den sentrale kontingenten er det landsmøtet som fastsetter, den lokale kontingenten fastsettes av det enkelte lokallag på sine årsmøter. 

Forbundsstyret fremmet et forslag om den sentrale kontingenten å Landsmøtet, og presiserer at lokallagene står fritt i hvordan de vedtar den lokale kontingentens størrelse.

Forbundsstyrets innstilling var som følger: Den sentrale kontingenten fastsettes til kroner 300,-. Dersom det er to medlemmer i samme husstand, betaler den ene av medlemmene halvparten til den sentrale kontingenten, altså kroner 150,-.

Vedtak: Landsmøtet vedtok forbundsstyret innstilling og det blir ingen kontigentforhøyelse i 2022.