PPFs Årshjul hjelper lag- og foreninger med den daglige driften

Her er linken til Politiets Pensjonistforbunds Årshjul som hjelper lag- og foreninger med driften. Klikk på linken og gjør deg kjent med Årshjulet – og bruk det.

Lag- og foreningsstyrer i Politiets Pensjonistforbund kan være i tvil om hva som skal skje når og hvilke rutiner som bør følges. Årshjulet – som er bygget opp som en dreiebok – hjelper det enkelte styre til å gjøre en så god jobb som overholdet mulig for PPFs medlemmer

Årshjulet – dreieboken – gjør foreningsarbeidet enklere og driften sikrere. Det kommer medlemmene til gode ved økt effektivitet – og sikker drift.

Årshjulet er utarbeidet av forbundstyret i PPF skreddersudd for vårt forbund, og de som har brukt det kan fortelle at det er en meget god hjelpe i lag- og foreningsarbeidet.

*Er du formann, leder eller styremedlem i ditt lag- eller forening, så klikk på linken og gør det kjent med Årshjulets innhold. Å bruke det er enklere enn du tror. – Last det ned, print det ut og ta det i bruk, oppfordrer forbundssekretær Magne Rustad.

Dette er side 1 i Årshjulet som du kommer til ved å klikke på linken helt øverst i dette innlegget –
«Årshjul Politiets Pensjonistforbund
«.