PPFs dødsfallforsikring gjennom PF-forsikring – viktig informasjon om den nye ordningen fra 2022

Landsmøtet 2021 vedtok å innføre en dødsfallforsikring til PPF-medlemmer som en del av den kollektive forsikringen – «Pensjonistpakka». I dagene før jul og i romjula har mange mottatt krav fra PF-forsikring om innbetaling av premie. Denne er noe høyere enn tidligere fordi premie til dødsfallforsikringen er inkludert i premien.

PF-forsikring er en del av «Pensjonistpakka» og koster kr. 712.- pr. år opp til 75 år. Dødsfallforsikringen utløser 1 G – kr. 106 399,- – ved et PPFs medlems død.

Siden denne forsikringen er en del av «Pensjonistpakka» krever ikke den nye forsikringen egenerklæring om helse, noe som ville blitt krevet fremlagt ved opprettelse av en separat dødsfallforsikring. Ved å benytte seg av «kloss på kloss-forsikringen» som PF-forsikring også har, kreves det egenerklæring om helse.

Prisen på dødsfallforsikringen vil være flat uavhengig av alder i forsikringsintervallet 57 – 75 år. 

Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å gjøre vedtak i denne saken. Den ble likevel tatt opp på Landsmøtet 2021med en positiv innstilling fra Forbundsstyret og Landsmøtet gjorde følgende vedtak: «Begravelsesstøtte tas inn som en del av den kollektive forsikringen.»

Etter Landsmøtet har PPF mottatt følgende presisering fra PF-forsikring; 

«Begravelsesstøtten utbetales hvis medlemmet som har kjøpt «Pensjonistpakken» dør.
Den utbetales til medlemmets ektefelle, eller samboer, hvis de har bodd sammen minst 2 år (standard samboerdefinisjon i livsforsikring). Hvis ikke medlemmet etterlater seg ektefelle eller samboer, utbetales til barn. 

Tilbudet som Landsmøtet vedtok, gjelder kun medlemmet som har kjøpt «Pensjonist-pakken». Den gjelder ikke hvis medlemmets ektefelle/samboer dør. Den gjelder heller ikke hvis medlem ikke har kjøpt «Pensjonistpakken».

Det er viktig at medlem og familie har forstått hvordan begravelsesstøtten virker, så god informasjon blir vesentlig. Vi setter inn i Forsikringsbeviset hvilket medlemsnummer og navn som er dekket av begravelsesstøtten. Vi kommer også̊ til å sende forhåndsinformasjon til alle medlemmene som har forsikringen. Dette skal vi også̊ få frem i forsikrings-informasjonen på̊ nett, og i brosjyren (som kommer i 2022).»

Forbundskontoret vil følge med på hvordan ordningen blir mottatt frem mot Lederseminaret i slutten av mai/begynnelsen av juni 2022. 

PF-forsikring er en del av «Pensjonistpakka» og koster
kr. 712.- pr. år opp til 75 år. 
Dødsfallforsikringen utløser 1 G – kr. 106 399,-
– ved et PPFs medlems død.