PPFs Hederstegn til en hedersmann

Ved en høytidelighet 15. februar 2023 i det gamle Politihuset midt i Stavanger sentrum, fikk Karl Marton Skjæveland PPFs Hederstegn. Ca. 30 PPF-medlemmer hadde møtt opp, og det var omvisning i de gamle politihuset samt at foreningen gjennomførte sitt årsmøte. – Det ble en veldig trivelig kveld for alle som var til stede.

Lederen i Rogaland Politidistrikts Pensjonistlag, Kjell Arne Slethei, ønsket velkommen, Odd Kjell Abrahamsen – leder i Hederstegnutvalget i PPF – overleverte æresbevisningen og sa mange fine og rosende ord til vår kollega Karl Marton. Martha Kalland – forbundsnestleder i PPF sitt forbundsstyre hilste fra forbundskontoret med ros både til Karl Marton og til laget i Rogaland.

Martha sa også litt om de viktigste sakene forbundet arbeider med. Til slutt ga hun en blomsterhilsen til Karl Marton fra PPF.

Karl Marton takket for Hederstegnet og gode ord. Han var veldig glad og takknemlig for utmerkelsen.

Odd Kjell Abrahamsen, Karl Marton Skjæveland og Martha Kalland sammen under overrekkelsen.