PPFs Hederstegn til Oddbjørn Olsen

Ved en høytidelig stund i Bodø onsdag 13. desember fikk tidligere forbundsstyremedlem i Politiets Pensjonistforbund, Oddbjørn Olsen, tildelt PPFs Hederstegn. Det er organisasjonens høyeste anerkjennelse.

Oddbjørn har lang fartstid i organisasjonsarbeidet og har innehatt flere verv både lokalt og sentralt.

Til stede ved tildelingen var foruten Olsen og familie, Hederstegnutvalgets leder, Harald Antun, forbundssekretær Magne Rustad og lokale tillitsmenn.

Vi gratulerer på det hjerteligste!

Her er Hederstegnutvalgets begrunnelse for tildelingen:

§ 2 Hederstegnet kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interesse for organisasjonsarbeidet i PPF, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd medlemmenes aktelse og tillit. I særlige tilfeller kan Hederstegnet også tildeles personer som gjennom lengre tid eller ved enkelte anledninger har ytt organisasjonen PPF særdeles store tjenester, og som for øvrig nyter almen tillit og respekt.

Oddbjørn Olsen: Politiets Pensjonistforbund vil på denne måten takke deg for fortjenstfull og lang innsats for Politiets Pensjonistlag i Salten/Bodø og Politiets Pensjonistforbund sentralt.

Du har vært en ressursperson og hedersmann innen foreningsarbeide gjennom hele ditt voksne liv både innenfor og utenfor politietaten.

Du har sittet i styret for Pensjonistforeningen i Bodø/ Salten fra 2012 til 2021 – det meste av tiden som leder av foreningen, og har her deltatt i mange prosjekter og utførelse av foreningens administrative funksjoner – herunder utarbeidelse av forskrifter og vedtekter for foreningen.

Du er et «ja» menneske og har alltid stilt deg til disposisjon for å dele din mangfoldige kompetanse for foreningen og medlemmene.

Du har vært medlem av PPFs forbundsstyre som styremedlem fra 2013-2021 hvor du også her deltok i ulike prosjekter.

Det er derfor en ære på vegne av Politiets pensjonistforbund og leder av Hederstegnutvalget å tildele deg PPF’s Hederstegn.

Bodø, 13. desember 2023.

Hederstegnutvalget

Harald Antun