PROSJEKT INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRAEGI

Vi informerer om at vi forsatt ikke har prosjektsamlinger grunnet situasjonen vi er i med covid-19. Noen av prosjektdeltakerne må benytte fly, hvor det nødvendigvis er trangt om plassen, for å møte på samlinger og man kommer også tett på folk i Oslotrafikken.

Vi er en gruppe pensjonister og er således noe mer utsatt i forhold til covid-19 enn folk flest. Helsen til den enkelte må gå foran selv om det er uheldig med lange avbrekk i prosjektarbeidet.

Smittesituasjonen følges nøye og vi vil gjenoppta prosjektsamlinger når situasjonen tilsier det.