Rapport fra «de glade arkivarer» på Grønland politistasjon

Vi er fem politipensjonister fra Oslo politidistrikt (OPD) som jobber i arkivet på Kjelsås. Arbeidet består i sanering m.m. av straffesaker. Sakene skal etter hvert fraktes til Riksarkivet dersom det blir plass eller også digitaliseres dersom det blir bestemt.

Nestor er Arvid Larsen som gikk av med pensjon i 2007 og han ble selvsagt litt skremt når hovedparten av den gamle ledergruppa på Grønland kom ham og OPD til unnsetning. Vi fire andre er Kåre Stølen, ex-stasjonssjef, Arne Kristian Solbakken, ex-seksjonssjef etterforsking, Karsten Fossum, ex-seksjonssjef Orden og Geir Tveit, ex-seksjonssjef Forebyggende.

Det var morsomt for Arvid Larsen å få en munter gjeng å rettlede, veilede og gi formaninger til på hans sedvanlige, lune måte. – Gjengen stortrives, latteren sitter løst selv om jobben med sanering og alt arbeidet rundt dette kan være ensidig.

I god gammel Grønland-tradisjon er tempoet høyt og kvaliteten på arbeidet på topp.

 Vi har ikke satt agendaen, men dette er noen utfordringer som har pekt seg ut som viktige.

Noen fakta: 1996 årgangen inneholder 110 650 straffesaker fordelt på 620 bokser. Disse boksene skal halveres til ca. halvparten (310 bokser) etter vår sanering, pakking, merking med nye etiketter m.m.

Totalt er det 28 000 bokser dommer og straffesaker her på arkivet fra 1988.

Arvid, Karsten, Arne Kristian, Kåre og Geir.

De «glade arkivarer» – f.v. Arvid, Geir, Karsten, Kåre og Arne Kristian.